AIKIDO

ueshiba-aikido-image

Az Aikido mint tradicionális japán harcművészet olyan szellemi és etikai háttérrel rendelkezik, mely a mai rohanó és stresszes világban nyugalmat és belső békét teremt az edzéseken és a hétköznapokban egyaránt.

                A személyiségfejlesztés, a tudat és a test harmonizálásának útja. Az Aikido gyakorlásával nem csak fizikailag leszünk edzettek és rugalmasak, hanem a gondolkodásmódunk is átalakul. Ahogy a mozgásunkból következtetni lehet a személyiségünkre, ugyanúgy a mozgásunk fejlesztése pozitívan hat személyiségfejlődésünkre is. Egy ideges, feszült ember mozgása kapkodó, impulzív és merev lesz, míg, ha a mozgásunkat egyenletessé és áramlóvá tudjuk alakítani, a tudatunk is megnyugszik és mentesül a mindennapok stresszétől. Az Aikido gyakorlása különösen az ifjúság számára lehet előnyös. A fiatalok kitartást és tiszteletet tanulnak, a rendszeres gyakorlás javítja az állóképességet és fejleszti a koncentrációt, ami a hétköznapi életben is érezteti hatását.

Az Aikidoban megalakulásának kezdete óta jelen van a „szellem, az energia és a mindenséggel való egyesülés” elve, köszönhetően az alapító Ueshiba Morihei O – Sensei szellemi, vallási és spirituális érzékenységének. Honnan is fakad ez a szellemiség?

A koncentrált és összetett mozgásformák kombinálása az összpontosított légzéssel már évszázadok óta része a keleti harcművészeteknek. A légzés biológiai szempontból is fontos az izmok oxigén ellátása miatt, de az összpontosított légzéssel és a harába (a köldök környékére) préselt levegő kiáramoltatásával fokozhatjuk a harcművészetekben használt technikák hatékonyságát.

                Az energia meghatározásánál most elsősorban a spirituális energiára koncentrálunk, fizikai értelemben az energiát pusztán fizikai képleteken keresztülmagyarázni a jelen témában felesleges lenne. A spirituális vagy kozmikus energia sokak számára misztikus és megfoghatatlan pedig a földön élő minden élőlényt folyamatosan körülveszi egy erőtér és energia mező. Minden élő és élettelen dolognak, ami körülvesz minket különböző rezgése van, amely hatással van a környezetére is. A föld mágneses energia mezője a „föld energia” folyamatos hatást gyakorol ránk.

A kozmikus energia azonban mint ahogy az a nevéből is sejthető nem földi eredetű. Reálisan magyarázva a világegyetemben jelenlévő hatalmas mozgási energiák és robbanási energiák összessége, de ettől mégis több, hatalmasabb és különlegesebb, egyes kultúrákban isteni energiának vagy gyógyító energiának tartották és tartják a mai napig.

                O – Sensei már fiatal korától fogékony volt az élettel és energiákkal teli világunkra. Érezte, hogy van valami nagyobb erő, energia, ami összeköti az összes élőlényt. Ez az érzés akkor teljesedett ki igazán amikor 1919. – ben hazafelé tartva betért Ajabéba, ahol találkozott Oniszaburó Degichival az omotókjo vallási vezetőjével, aki nagyon mély hatást gyakorolt rá. Oly annyira, hogy 1920. – ban egész családjával Ajabéba költözött.

Ueshiba úgy gondolta a világ összes vallása ugyanabból a forrásból ered és más-más módon ugyanoda vezet vissza, mindegyiknek látta értékét és nagy tisztelettel tekintett rájuk.

  Miután visszavonul Iwamába még inkább a spiritualitás felé fordul, napjait teljes egészében a gyakorlásnak a meditációnak és az önfejlesztésnek szenteli. Korán ébred minden reggel szertartásos megtisztulást végez (misogi), melynek során megfürdik a hegyi patakban, hosszasan meditál majd feltöltődve visszasétál a dojoba, ahol már várják tanítványai. Eltávolodva a világi hiúságoktól a „mindenséggel való egyesülés” útjára lép.

  Az aikido edzések azóta is tradicionálisan rövid meditációval kezdődnek (mokuso, melyet seiza ülésben hajtunk végre), hogy megtisztítsuk gondolatainkat és tiszta elmével fogadjuk be a tanításokat. Ezt követően légző és energia gyakorlatok következnek, melynek célja az energiák befogadása és áramoltatása, feltöltődés aminek segítségével hatékonyabban és energikusabban tudjuk végrehajtani a technikákat. Az edzés végén szintén mokusot végzünk, hogy megnyugtassuk elménket és belsőnket, lezárjuk a gyakorlást átgondolva az addig tanultakat.

                Ebben az állapotban elménk megnyugszik és kitisztul, testünk ellazul feszültségektől mentes tökéletes nyugalmi állapotba kerül. Minél többet végezzük ezeket a gyakorlatokat annál könnyebben jutunk el a végső ellazult állapothoz, amely nem csak pihentet és feltölt, de a későbbiekben használhatjuk akár tanulásra és gyakorlásra is hiszen ebben a fázisában agyunk sokkal könnyebben fogad be nagy mennyiségű információkat.

                Az Aikidoban jelen lévő spiritualitás O – Sensei öröksége, mely különlegessé teszi ezt a harcművészetet.

O-Sensei szavaival:

Az aikido kifejezésben szereplő ai szó – ami „Egységet”, „egyesülést”, másfelől „szeretetet” jelent – csak akkor hámozható ki elvontságából, ha nem a „világegyetemmel való hasonló” ködös gondolatát értem alatta, hanem „magam” sokkal kiterjesztettebb és felfokozottabb voltával való azonosulást, mely egyéni korlátaimon éppúgy túlmutat, mint földi-emberi létezésemen.

 A (ki) pedig az a szellemi erő, amely az önátélésbeli intenzitás függvényében ébred fel. Ily módon az aikido a lét és a tudat, a világ és „Önmagam” egységének megvalósításából fakadó erő útja (dó).

 

„Szeretet” „A természettel való eggyé válás” „A világ egyetlen családdá való összekovácsolása”.

 

„A szeretet azért fontos, hogy az ellenfelemre úgy tekintsek, mintha ő is én lennék. Azzal, hogy magamként tekintek rá, nem gyullad harag iránta bennem. Ha nincs harag, nem vágom le magam az egységről és nem fordulok vele szembe. Ha nem vágom le magam az egységről, nem kell hiányt tapasztalnom. Ha nincs hiányérzet, nincs, ami »kívülről«, tőlem független jogosságként fenyegetne. Hanem fenyeget semmi, nem képzelhető el vereség sem. (…) Csak akkor érdemes részt venni az összecsapásban, ha ezt a felismerést nemhogy nem veszélyeztetjük, hanem megvalósítjuk, fenntartjuk és megerősítjük”.

Egy haladó Aikidoka véleménye:

„Az Aikido hatása a mindennapi életemben is kézzel fogható. Magabiztosabban, céltudatosabban és nyugodtabban fogok neki a feladataimnak. Kiegyensúlyozottan és jó közérzettel az ember a mindennapok problémáit megoldhatónak és kezelhetőnek látja. Ráébred, hogy a boldogság nem elérhetetlen és megfoghatatlan vágyak sokassága, hanem a mindennapok egyszerűsége és valósága.”

            A sport és ezen belül is a harcművészetek szerepe a mai társadalmunkban különösen fontossá vált. Az ifjúság számára az egészségtudatosság és a mozgás fejlesztése az életmódjukra és a személyiség fejlődésükre is pozitív hatást gyakorol. Az összetett mozgások fejlesztik az összpontosítási képességeiket és a nagy mozgásos gyakorlatok jó hatással vannak a finom motorikus mozgásuk kialakulására, ezen keresztül a tanulási képességük fejlődésére.

            A csoportos gyakorlás az idősebb és a fiatalabb korú edzőpartnerek között eltünteti a generációk közötti különbségeket. A kölcsönös tisztelet kialakulásával a közösséghez tartozás és a baráti kötelékek kialakulása fontosabb lesz, mintaz ifjúság körében napjainkban népszerű plázázás, bandázás, számítógépes játékok, drogok vagy egyéb káros szenvedélyek.

Célunk, hogy minél több fiatal tanítvánnyal megismertessük ezt az életformát és az Aikido szellemiségét.